OpłatySzanowni Rodzice

W związku z nowymi zasadami opłat za posiłki, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i instrukcją dotyczącą wysłania przelewu za posiłki, założenia konta i rejestracji w celu logowania się w systemie. Założenie konta w systemie pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka, a tym samym dokonać kompensaty wpłaconych środków. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej :

www.smacznesierakowice.pl

Mamy nadzieję że nowy system płatności nie przysporzy państwu trudności, a w razie problemów czy też braku możliwości skorzystania z internetu prosimy zwrócić się do sekretariatu szkoły w celu zgłoszenia niedogodności.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 

WAŻNE!!!!

 

PRZELEWY WYKONUJEMY ZA KAŻDE DZIECKO INDYWIDUALNIE!!!!!

 

 

ABY MÓC ZAŁOŻYĆ KONTO DZIECKA W SYSTEMIE EBOK PRZELEW WYKONANY ZA POSIŁKI MUSI

BYĆ ZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ DOKONANY PRZELEWEM PRZEZ INTERNET!!!!!!!!!

 

1. Wysłanie przelewu:

Przelew wysyłamy na podane poniżej konto zgodnie z cennikiem za dany miesiąc wybierając odpowiednie posiłki:

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sztumie O/Somonino

71 8309 0000 0080 0302 2000 0040

Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać numer szkoły lub przedszkola,
klasę do której uczęszcza dziecko (w przedszkolu będą to trzy pierwsze litery grupy np. Tygryski - TYG), numer w dzienniku, przypisany nr do każdego posiłku ( nr poszczególnych posiłków poniżej) oraz imię i nazwisko dziecka w następującej formie i kolejności!

(Pozwoli to nam wydać kupony na posiłki które będą do odbioru w sekretariacie szkoły pierwszego dnia miesiąca)

SZKOŁA/KLASA/NUMER w dzienniku szkolnym/NR POSIŁKU/IMIĘ NAZWISKO    

          PRZEDSZKOLE/TRZY PIERWSZE LITERY GRUPY/NUMER W DZIENNIKU/NR POSIŁKU/IMIĘ NAZWISKO

 

Cennik i numery identyfikacyjne posiłków:

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

1. śniadanie - 2,10 zł/dzień

2. Zupa - 2,00 zł/dzień

3. II danie - 3,00 zł/dzień

4. Podwieczorek - 1,60 zł/dzień

 

SZKOŁY PODSTAWOWE/GIMNAZJA

 

5. zupa: 2,20 zł/dzień

6. II danie: 3,40 zł/dzień

7. bułka + herbata : 1,70 zł/dzień

8. bułka + kakao: 1,90 zł/dzień

na przykład:

SSP1/VIB/14/5,6/JANEK KOWALSKI - dla szkoły           SSP/TYG/14/1,2,3/JANEK KOWALSKI - dla przedszkola

 

W celu identyfikacji wpłat przydzielone zostały identyfikatory dla poszczególnych placówek:

SSP1  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach
MSP   - Szkoła Podstawowa w Mojuszu
JSP    - Szkoła Podstawowa w Jelonku
LJSP  - Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
ZSP   - Szkoła Podstawowa w Załakowie
PSP   - Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
ŁSSP  - Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim
GSP   - Szkoła Podstawowa w Gowidlinie
KKSP - Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
TSP   - Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
SSP2 - Szkoła Podstawowa nr2 w Sierakowicach

SSP - Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach
POP - Oddział Przedszkolny w Puzdrowie
GPCP - Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie
KKOP - Oddział Przedszkolny w Kamienicy Królewskiej
TOP - Oddział Przedszkolny w Tuchlinie
LJOP - Oddział Przedszkolny w Lisich Jamach
SOP - Oddział Przedszkolny w Szklanej
MOP - Oddział Przedszkolny w Mojuszu
JOP - Oddział Przedszkolny w Jelonku
ŁOP - Oddział Przedszkolny w Łyśniewie
ZOPO - Oddział Przedszkolny w Załakowie
SORW- Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Szklanej Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"
GOP - Oddział Przedszkolny w Gowidlinie                                                                                                      

SZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny "Mała Szkoła" w Szopie                                                                             

SZOP - Oddział Przedszkolny w zespole Szkolno-Przedszkolnym "Mała Szkoła" w Szopie                                            

SZP - Przedszkole w Szopie                                                                                                                         

SZG - Gimnazjum w Szopie

                                                                                                     


przykład:

 

uczeń Janek Kowalski uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr1 w Sierakowicach z klasy VI B i numerze w dzienniku 14


powinien w tytule przelewu wpisać : SSP1/VIB/14/5,6/JANEK KOWALSKI

W przypadku nieprawidłowo wprowadzonego tytułu przelewu system opłat nie zatwierdzi przelewu i kwota pieniędzy będzie zwrócona do nadawcy.

2. Rejestracja nowego indywidualnego konta w systemie ( rejestracja konta pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i zgłaszanie nieobecności dziecka)

Uwaga!

-Zanim rozpoczniesz rejestrację musisz wykonać przynajmniej jeden przelew wcześniej- system wtedy rozpozna wpłacającego.

- Rejestracji w eboku można dokonać po 3 dniach od pierwszej wpłaty na konto bankowe.

 

czyli


-Po dokonanu przelewu- W celu założenia konta w systemie prosimy o podanie loginu w formie
"SZKOŁA/KLASA/NUMER" ( bez imienia i nazwiska).
Dla przykładu podanego powyżej będzie to:

SSP1/VIB/14
oraz swojego adresu e-mail,
na który zostaną przesłane dalsze instrukcje.

3. Zgłaszanie dni w których nie bedziemy korzystać z wyżywienia

Uwaga : Rejestracja nieobecności jest możliwa po zarejestrowaniu w eboku.

Po opłaceniu pełnej płatności za miesiąc istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia za wskazane dni
Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10 dnia poprzedzającego dzień nieobecności - rezygnacji

Zgłoszenia nieobecności i rezygnacji w danym dniu z posiłków dokonujemy po zalogowaniu się na swoje konto: na zakładce 'Moje konto' należy wybrać dni i wcisnąć 'Zapisz'

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie zostanie przesunięta na następny miesiąc - zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z nieobecnościami ucznia.

 

Cennik:

CZERWIEC 2019 R.

 

wpłata dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli powinna nastąpić do dnia 25 MAJA 2019 r.

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDSZKOLI, KTORE NALEŻY PODAĆ W TYTULE

PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ POWYŻEJ (SAME NR BEZ NAZW POSIŁKÓW!!!):

 

1. ŚNIADANIE

2. ZUPA

3. II DANIE

4. PODWIECZOREK

 

OPŁATA ZA POSIŁKI - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019 :

LP.

 

PLACÓWKA

 

ILOŚĆ DNI SZKOLNYCH

 

 

ZESTAW/NR POSIŁKU/CENNIK

 

1.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH - SSP

DZIECI UCZĘSZCAJĄCE DO DNIA 21.06.2019 R.

 

14 DNI

 

- 1,2,3 – 7,10 ZŁ X 14 DNI = 99,40 ZŁ

- 1,2,3,4 – 8,70 ZŁ X 14 DNI = 121,80 ZŁ

- 1 – 2,10 ZŁ X 14 DNI = 29,40 ZŁ

- 4 – 1,60 ZŁ X 14 DNI = 22,40 ZŁ

- 1,4 – 3,70 ZŁ X 14 DNI = 51,80 ZŁ

2.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH - SSP

DZIECI UCZĘSZCAJĄCE CAŁY MIESIĄC CZERWIEC

19 DNI

- 1,2,3 – 7,10 ZŁ X 19 DNI = 134,90 ZŁ

- 1,2,3,4 – 8,70 ZŁ X 19 DNI = 165,30 ZŁ

- 1,4 – 3,70 ZŁ X 19 DNI = 70,30 ZŁ

- 1 – 2,10 ZŁ X 19 DNI = 39,90 ZŁ

- 2 – 2,00 ZŁ X 19 DNI = 38,00 ZŁ

- 3 – 3,00 ZŁ X 19 DNI = 57,00 ZŁ

- 4 – 1,60 ZŁ X 19 DNI = 30,40 ZŁ

3.

POZOSTAŁE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

14 DNI

 

- 1,2,3 – 7,10 ZŁ X 14 DNI = 99,40 ZŁ

- 1,2,3,4 – 8,70 ZŁ X 14 DNI = 121,80 ZŁ

- 1 – 2,10 ZŁ X 14 DNI = 29,40 ZŁ

- 4 – 1,60 ZŁ X 14 DNI = 22,40 ZŁ

- 1,4 – 3,70 ZŁ X 14 DNI = 51,80 ZŁ

 

Wpłata dla uczniów szkół podstawowych powinna nastąpić do dnia 25 MAJA 2019 r.

 

OPŁATA ZA POSIŁKI - SZKOŁY PODSTAWOWE - ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019 :

LP.

 

PLACÓWKA

 

ILOŚĆ DNI SZKOLNYCH

 

 

NR POSIŁKU/CENNIK

 

1.

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

13 DNI

 

- ZUPA - 2,20 ZŁ X 13 DNI= 28,60 ZŁ

- II DANIE – 3,40 ZŁ X 13 DNI = 44,20 ZŁ

- HERBATA + BUŁKA – 1,70 ZŁ X 13 DNI = 22,10 ZŁ

- KAKAO + BUŁKA – 1,90 X 13 DNI = 24,70 ZŁ

2.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PUZDROWIE - PSP - MŁODZIEŻ Z KLAS IV - VIII, KTÓRA W DNIACH OD 03.06.2019 R. - 05.06.2019 R. WYJEŻDZAJA NA WYCIECZKĘ

 

10 DNI

 

- ZUPA - 2,20 ZŁ X 10 DNI= 22,00 ZŁ

- II DANIE – 3,40 ZŁ X 10 DNI = 34,00 ZŁ

- HERBATA + BUŁKA – 1,70 ZŁ X 10 DNI = 17,00 ZŁ

- KAKAO + BUŁKA – 1,90 X 10 DNI = 19,00 ZŁ

 

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH/GIMNAZJACH, KTORE NALEŻY

PODAĆ W TYTULE PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ POWYŻEJ (SAME NR BEZ NAZW POSIŁKÓW!!!)

 

5. ZUPA

6. II DANIE

7. HERBATA + BUŁKA

8. KAKAO + BUŁKA

 

Wpłata za posiłki dla chętnych pracowników szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych powinna nastąpić do dnia 25 MAJA 2019 r.

Cena:

- zupa + II danie - 10,00 zł/dzień

 

HARMONOGRAM WPŁAT DO DNIA:

 

 

LP.

 

               OPŁATA ZA MIESIĄC

 

           DATA ( OPŁATA DO DNIA)

 

 

1.

 

WRZESIEŃ

 

 

10.09.2018 R.

 

2.

 

PAŹDZIERNIK

 

 

25.09.2018 R.

 

3.

 

LISTOPAD

 

 

25.10.2018 R.

 

4.

 

GRUDZIEŃ

 

 

23.11.2018 R.

 

5.

 

STYCZEŃ

 

 

20.12.2018 R.

 

6.

 

LUTY

 

 

25.01.2019 R.

 

7.

 

MARZEC

 

 

25.02.2019 R.

 

8.

 

 

KWIECIEŃ

 

25.03.2019 R.

 

9.

 

 

MAJ

 

25.04.2019 R.

 

10.

 

 

CZERWIEC

 

24.05.2019 R.

 

 

Napisz do nas: smacznesierakowice@wp.pl