InstrukcjaSzanowni Rodzice

W związku z nowymi zasadami opłat za posiłki, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i instrukcją dotyczącą wysłania przelewu za posiłki, założenia konta i rejestracji w celu logowania się w systemie. Założenie konta w systemie pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka, a tym samym dokonać kompensaty wpłaconych środków. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej :

www.smacznesierakowice.pl

 

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

W roku szkolnym 2019/2020 wraz z rozpoczęciem zajęć otrzymają państwo deklarację wyboru posiłków dostarczanych do szkół, przedszkoli, żłobków i punktów przedszkolnych w Gminie Sierakowice.

Przykładowa deklaracja :

 

Deklaracja wyboru posiłków dostarczanych do szkół, przedszkoli, żłobków i punktów przedszkolnych w Gminie Sierakowice.

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Adres i nazwa placówki (przedszkole,oddział przedszkolny, żłobek, szkoła)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

śniadanie: tak / nie zupa: tak / nie II danie: tak / nie powieczorek: tak / nie………………………………………………….

 

                                                                                                  podpis rodzica lub prawnego opiekuna

wraz z deklaracją otrzymują państwo do podpisu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po otrzymaniu od państwa deklaracji otrzymają państwo od naszej firmy instrukcję dotyczącą opłat i rejestracji w Internetowym Biurze Klienta. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie sie z instrukcją!

                                                                                     Przykładowa instrukcja :

 

Smaczne Sierakowice - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

 

Zgodnie z państwa deklaracją, poniżej przedstawiamy instrukcję pierwszej wpłaty z opisem nazwy przelewu za wybrane posiłki oraz indeks do rejestracji w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)

 

Imię i nazwisko dziecka:

 

JAN KOWALSKI

 

KROK PIERWSZY:

 

Pierwszy przelew za posiłki, zgodny z pierwszą deklaracją, wysyłamy do dnia 07 września na konto:

 

BS w Sztumie O/Somonino 71 8309 0000 0080 0302 2000 0040 wpisując w nazwie przelewu indeks: SSP1/VIB/14/5,6/JANEK KOWALSKI

 

WAŻNE!

 

Nie dopisujemy do indeksu żadnych dodatkowych informacji !!! Przelew wykonujemy za każde dziecko indywidualnie !

 

W przypadku otrzymania dofinansowania posiłków z GOPS wpisujemy tylko numer identyfikacyjny posiłku, za który wnosimy opłatę! Jeżeli w póżniejszym czasie chcemy dokonać zmian w zakupionych posiłkach w kolejnych miesiącach (dotyczy szkół) w indeksie zmieniamy tylko numer identyfikacyjny posiłków!!!!

 

Numery identyfikacyjne posiłków, cennik, terminy wpłat,jadłospis,kontakt oraz link

 

do Internetowego Biura Obsługi Klienta (ebok) znajdą państwo na stronie :

 

                                                                   www smacznesierakowice.pl

 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (ebok)

 

Założenie indywidualnego konta w systemie ebok jest możliwe po dokonaniu pierwszej wpłaty tylko z własnego konta (nie ma możliwości korzystania z ebok przy wpłatach np. na poczcie, w przypadku zmiany konta również ebok nie będzie działał prawidłowo) i po umieszczeniu klienta w systemie – zwykle trwa to do kilku dni. W celu rejestracji prosimy wpisać wyłącznie nadany indeks: SSP1/VIB/14

 

                                                                       system poda kolejne kroki instrukcji w celu rejestracji.

 

Uwaga : Zgłoszenie nieobecności jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie ebok.Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego. Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie poczty elektronicznej.

 

                                                                                            

 

1. Wysłanie przelewu:

Przelew wysyłamy na podane poniżej konto zgodnie z cennikiem za dany miesiąc wybierając odpowiednie posiłki:

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sztumie O/Somonino

71 8309 0000 0080 0302 2000 0040

Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać tylko i wyłącznie numer nadanego indeksu Jeżeli w póżniejszym czasie chcemy dokonać zmian w zakupionych posiłkach w kolejnych miesiącach (dotyczy szkół) w indeksie zmieniamy tylko numer identyfikacyjny posiłków!!!!

Cennik i numery identyfikacyjne posiłków:

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

1. śniadanie -                 2,50 zł/dzień

2. Zupa -                        2,40 zł/dzień

3. II danie -                    3,80 zł/dzień

4. Podwieczorek -           1,80 zł/dzień

 

SZKOŁY PODSTAWOWE/GIMNAZJA

5. zupa:                         2,70 zł/dzień

6. II danie:                     4,20 zł/dzień

7. bułka + herbata :        1,90 zł/dzień

8. bułka + kakao:            2,10 zł/dzień

W celu identyfikacji wpłat przydzielone zostały identyfikatory dla poszczególnych placówek:

SSP1            - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach
MSP    - Szkoła Podstawowa w Mojuszu
JSP      - Szkoła Podstawowa w Jelonku
LJSP            - Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
ZSP     - Szkoła Podstawowa w Załakowie
PSP             - Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
ŁSSP            - Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim
GSP             - Szkoła Podstawowa w Gowidlinie
KKSP                    - Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
TSP             - Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
SSP2                    - Szkoła Podstawowa nr2 w Sierakowicach

SSP - Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                      PZW      - Przedszkole "Zielony Wiatraczek"
POP       - Oddział Przedszkolny w Puzdrowie
GPCP      - Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie
KKOP      - Oddział Przedszkolny w Kamienicy Królewskiej
TOP       - Oddział Przedszkolny w Tuchlinie
LJOP      - Oddział Przedszkolny w Lisich Jamach
SOP       - Oddział Przedszkolny w Szklanej
MOP      - Oddział Przedszkolny w Mojuszu
JOP        - Oddział Przedszkolny w Jelonku
ŁOP       - Oddział Przedszkolny w Łyśniewie
ZOPO      - Oddział Przedszkolny w Załakowie
SORW     - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Szklanej Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"

GOP - Oddział Przedszkolny w Gowidlinie                                                                                                      

SZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny "Mała Szkoła" w Szopie                                                                             

SZOP - Oddział Przedszkolny w zespole Szkolno-Przedszkolnym "Mała Szkoła" w Szopie                                            

SZP - Przedszkole w Szopie                                                                                                                         

SZG - Gimnazjum w Szopie

                                                                                                     przykład:

 

uczeń Janek Kowalski uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr1 w Sierakowicach
powinien w tytule przelewu wpisać nadany indeks : SSP1/VIB/14/5,6/JANEK KOWALSKI

W przypadku nieprawidłowo wprowadzonego tytułu przelewu system opłat nie zatwierdzi przelewu i kwota pieniędzy będzie zwrócona do nadawcy.

2.                         Rejestracja nowego indywidualnego konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)

Uwaga!

-Zanim rozpoczniesz rejestrację musisz wykonać przynajmniej jeden przelew wcześniej- system wtedy rozpozna wpłacającego.

- Rejestracji w eboku można dokonać po 7 dniach od pierwszej wpłaty na konto bankowe.

 

czyli


- Po dokonanu przelewu- W celu założenia konta w systemie prosimy o podanie otrzymanego loginu

             np.          SSP1/VIB/14
oraz swojego adresu e-mail,
na który zostaną przesłane dalsze instrukcje.

3. Zgłaszanie dni w których nie bedziemy korzystać z wyżywienia

Uwaga : Rejestracja nieobecności jest możliwa po zarejestrowaniu w eboku.

Po opłaceniu pełnej płatności za miesiąc istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia za wskazane dni

Uwaga : Zgłoszenie nieobecności jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie ebok.Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego. Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie poczty elektronicznej.


Zgłoszenia nieobecności i rezygnacji w danym dniu z posiłków dokonujemy po zalogowaniu się na swoje konto: na zakładce 'Moje konto' należy wybrać dni i wcisnąć 'Zapisz'

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie zostanie przesunięta na następny miesiąc - zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z nieobecnościami ucznia.

 

WPŁATY ZA MIESIĄC MARZEC BARDZO PROSIMY DOKONAĆ DO DNIA 25.02.2020 R.

 

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDSZKOLI, KTORE NALEŻY PODAĆ W TYTULE

PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  (TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYDZIELONY NUMER) BEZ DODATKOWYCH OPISÓW!

 

1. ŚNIADANIE

2. ZUPA

3. II DANIE

4. PODWIECZOREK

 

 

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, KTORE NALEŻY PODAĆ W TYTULE PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

5. ZUPA

6. II DANIE

7. HERBATA + BUŁKA

8. KAKAO + BUŁKA

 

WPŁATY ZA MIESIĄC MARZEC 2020 R BARDZO PROSIMY DOKONAĆ DO DNIA 25.02.2020 R.

OPŁATA ZA POSIŁKI - MIESIĄC MARZEC 2020 R. :

LP.

 

PLACÓWKA

 

ILOŚĆ DNI SZKOLNYCH

 

 

ZESTAW/NR POSIŁKU/CENNIK

 

1.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE /PRZEDSZKOLA

 

22 DNI

 

- 1,2,3 – 8,70 ZŁ X 22 DNI = 191,40 ZŁ

- 1,2,3,4 – 10,50 ZŁ X 22 DNI = 231,00 ZŁ

- 1,3 - 6,30 ZŁ X 22 DNI = 138,60 ZŁ

- 1 – 2,50 ZŁ X 22 DNI = 55,00 ZŁ

- 4 – 1,80 ZŁ X 22 DNI = 39,60 ZŁ

- 1,4 – 4,30 ZŁ X 22 DNI = 94,60 ZŁ

- 2 - 2,40 ZŁ X 22 DNI = 52,80 ZŁ

- 3 - 3,80 ZŁ X 22 DNI = 83,60 ZŁ

2.

SZKOŁY PODSTAWOWE

22 DNI

- 5 - 2,70 ZŁ X 22 DNI = 59,40 ZŁ

- 6 - 4,20 ZŁ X 22 DNI = 92,40 ZŁ

- 7 - 1,90 ZŁ X 22 DNI = 41,80 ZŁ

- 8 - 2,10 ZŁ X 22 DNI = 46,20 ZŁ

Napisz do nas: smacznesierakowice@wp.pl