InstrukcjaSzanowni Rodzice

W związku z nowymi zasadami opłat za posiłki, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i instrukcją dotyczącą wysłania przelewu za posiłki, założenia konta i rejestracji w celu logowania się w systemie. Założenie konta w systemie pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka, a tym samym dokonać kompensaty wpłaconych środków. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej :

www.smacznesierakowice.pl

 

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

W roku szkolnym 2021/2022 wraz z rozpoczęciem zajęć otrzymają państwo deklarację wyboru posiłków dostarczanych do szkół, przedszkoli, żłobków i punktów przedszkolnych w Gminie Sierakowice.

Przykładowa deklaracja :

 

Deklaracja wyboru posiłków dostarczanych do szkół, przedszkoli, żłobków i punktów przedszkolnych w Gminie Sierakowice.

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Adres i nazwa placówki (przedszkole,oddział przedszkolny, żłobek, szkoła)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

śniadanie: tak / nie zupa: tak / nie II danie: tak / nie powieczorek: tak / nie………………………………………………….

 

                                                                                                  podpis rodzica lub prawnego opiekuna

wraz z deklaracją otrzymują państwo do podpisu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Po wypełnieniu deklaracji otrzymają Państwo  informację z numerem konta, indeksem do wpłaty oraz kodem do utworzenia konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)

 

Cennik na dany miesiąc oraz instrukcja opłaty znajduje się na stronie:

 

www.smacznesierakowice.pl

 

Zgłaszanie dni, w których nie będziemy korzystać z wyżywienia jest możliwe po dokonaniu pierwszej wpłaty. Uwaga : Rejestracja nieobecności jest możliwa wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie ebok.

Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego,

Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie poczty elektr.

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie przesunięta na następny miesiąc - zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z nieobecnościami ucznia.

W roku szkolnym 2021/2022 pierwsza wpłata za miesiąc wrzesień powinna nastąpić do dnia 07 września(za miesiąc wrzesień) druga wpłata do dnia 25 września (za miesiąc październik). W kolejnych miesiącach wpłat dokonujemy zgodnie z tabelą opłat umieszczonej na stronie internetowej.

Po otrzymaniu od państwa deklaracji otrzymają państwo od naszej firmy instrukcję dotyczącą opłat i rejestracji w Internetowym Biurze Klienta. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie sie z instrukcją!

                                                                                     Przykładowa instrukcja :

 

Smaczne Sierakowice - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

 

Zgodnie z państwa deklaracją, poniżej przedstawiamy instrukcję pierwszej wpłaty z przykłądowym opisem nazwy przelewu za wybrane posiłki oraz indeks do rejestracji w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)

 

Imię i nazwisko dziecka:

 

JAN KOWALSKI

 

KROK PIERWSZY:

 

Pierwszy przelew za posiłki, zgodny z pierwszą deklaracją, wysyłamy do dnia 07 września na konto:

 

BS w Sztumie O/Somonino 71 8309 0000 0080 0302 2000 0040 wpisując w nazwie przelewu indeks: SSP1/SP/14/5,6/JANEK KOWALSKI

 

WAŻNE!

 

Nie dopisujemy do indeksu żadnych dodatkowych informacji !!! Przelew wykonujemy za każde dziecko indywidualnie !

 

W przypadku otrzymania dofinansowania posiłków z GOPS w indeksie wpisujemy tylko numer identyfikacyjny posiłku, za który wnosimy opłatę!

Jeżeli w póżniejszym czasie chcemy dokonać zmian w zakupionych posiłkach w kolejnych miesiącach (dotyczy szkół) w indeksie zmieniamy tylko numer identyfikacyjny posiłków!!!!

 

Numery identyfikacyjne posiłków, cennik, terminy wpłat,jadłospis,kontakt oraz link

 

do Internetowego Biura Obsługi Klienta (ebok) znajdą państwo na stronie :

 

                                                                   www smacznesierakowice.pl

 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (ebok)

 

Założenie indywidualnego konta w systemie ebok jest możliwe po dokonaniu pierwszej wpłaty tylko z własnego konta (nie ma możliwości korzystania z ebok przy wpłatach np. na poczcie, w przypadku zmiany konta również ebok nie będzie działał prawidłowo) i po umieszczeniu klienta w systemie – zwykle trwa to do kilku dni. W celu rejestracji prosimy wpisać wyłącznie nadany indeks: SSP1/SP/14

 

                                                                       system poda kolejne kroki instrukcji w celu rejestracji.

 

Uwaga :

Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego.

Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie poczty elektr.

 

 

                                                                                            

 

1. Wysłanie przelewu:

Przelew wysyłamy na podane poniżej konto zgodnie z cennikiem za dany miesiąc wybierając odpowiednie posiłki:

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sztumie O/Somonino

71 8309 0000 0080 0302 2000 0040

Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać tylko i wyłącznie numer nadanego indeksu Jeżeli w póżniejszym czasie chcemy dokonać zmian w zakupionych posiłkach w kolejnych miesiącach (dotyczy szkół) w indeksie zmieniamy tylko numer identyfikacyjny posiłków!!!!

Cennik brutto i numery identyfikacyjne posiłków:

 

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

1. śniadanie -                3,10 zł /dzień

2. Zupa -                        3,30 zł /dzień

3. II danie -                    4,50 zł/dzień

4. Podwieczorek -        2,10 zł/dzień

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

5. zupa:                        3,30 zł/dzień

6. II danie:                    4,70 zł/dzień

7. bułka + herbata :     1,90 zł/dzień

8. bułka + kakao:         2,10 zł/dzień

W celu identyfikacji wpłat przydzielone zostały identyfikatory dla poszczególnych placówek:

SSP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach
MSP  - Szkoła Podstawowa w Mojuszu
JSP   - Szkoła Podstawowa w Jelonku
LJSP - Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
ZSP   - Szkoła Podstawowa w Załakowie
PSP   - Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
ŁSSP - Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim
GSP  - Szkoła Podstawowa w Gowidlinie
KKSP - Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
TSP   - Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
SSP2 - Szkoła Podstawowa nr2 w Sierakowicach

SSP   - Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach

PZW  - Przedszkole "Zielony Wiatraczek"
POP   - Oddział Przedszkolny w Puzdrowie
GPCP - Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie
KKOP - Oddział Przedszkolny w Kamienicy Królewskiej
TOP   - Oddział Przedszkolny w Tuchlinie
LJOP - Oddział Przedszkolny w Lisich Jamach
SOP   - Oddział Przedszkolny w Szklanej
MOP  - Oddział Przedszkolny w Mojuszu
JOP   - Oddział Przedszkolny w Jelonku
ŁOP   - Oddział Przedszkolny w Łyśniewie
ZOPO - Oddział Przedszkolny w Załakowie
SORW - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"

GOP    - Oddział Przedszkolny w Gowidlinie

SZSP   - Zespół Szkolno-Przedszkolny "Mała Szkoła" w Szopie

SZOP   - Oddział Przedszkolny w zespole Szkolno-Przedszkolnym "Mała Szkoła" w Szopie

SZP     - Przedszkole w Szopie

SZPOD - Szkoła Podstawowa w Szopie

 

przykład:

 

uczeń Janek Kowalski uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr1 w Sierakowicach
powinien w tytule przelewu wpisać nadany indeks : SSP1/SP/14/5,6/JANEK KOWALSKI

W przypadku nieprawidłowo wprowadzonego tytułu przelewu system opłat nie zatwierdzi przelewu i kwota pieniędzy będzie zwrócona do nadawcy.

2.                         Rejestracja nowego indywidualnego konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)

Uwaga!

-Zanim rozpoczniesz rejestrację musisz wykonać przynajmniej jeden przelew wcześniej- system wtedy rozpozna wpłacającego.

- Rejestracji w eboku można dokonać po 7 dniach od pierwszej wpłaty na konto bankowe.

 

czyli


- Po dokonanu przelewu- W celu założenia konta w systemie prosimy o podanie otrzymanego loginu

             np.          SSP1/SP/14
oraz swojego adresu e-mail,
na który zostaną przesłane dalsze instrukcje.

3. Zgłaszanie dni w których nie bedziemy korzystać z wyżywienia

Uwaga : Rejestracja nieobecności jest możliwa po zarejestrowaniu w eboku.

Po opłaceniu pełnej płatności za miesiąc istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia za wskazane dni

Uwaga : Zgłoszenie nieobecności jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie ebok.Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego. Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie poczty elektronicznej.


Zgłoszenia nieobecności i rezygnacji w danym dniu z posiłków dokonujemy po zalogowaniu się na swoje konto: na zakładce 'Moje konto' należy wybrać dni i wcisnąć 'Zapisz'

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie zostanie przesunięta na następny miesiąc - zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z nieobecnościami ucznia.

 

WPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2022 BARDZO PROSIMY DOKONYWAĆ DO DNIA 25 MAJA 2022 R.

 

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDSZKOLI, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W TYTULE

PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  (TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYDZIELONY NUMER) BEZ DODATKOWYCH OPISÓW!

 

1. ŚNIADANIE

2. ZUPA

3. II DANIE

4. PODWIECZOREK

 

 

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH , KTÓRE NALEŻY PODAĆ W TYTULE PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ (TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYDZIELONY NUMER) BEZ DODATKOWYCH OPISÓW!

5. ZUPA

6. II DANIE

7. HERBATA + BUŁKA

8. KAKAO + BUŁKA

 

OPŁATY CZERWIEC 2022 R. - PROSIMY O ODSZUKANIE PRAWIDŁOWEJ PLACÓWKI!

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

 

LP.

 

 

PLACÓWKA

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W LISICH JAMACH

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKLANEJ

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ŁYŚNIEWIE SIERAKOWICKIM

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZOPIE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W MOJUSZU

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZAŁAKOWIE

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TUCHLINIE

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PUZDROWIE

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W GOWIDLINIE

15 DNI

 

WAŻNE:

NIE NALEŻY ODZNACZAĆ W EBOK NIEOBECNOŚCI W DNIACH 16,17 CZERWCA ORAZ OD 24 CZERWCA DO 30 CZERWCA. PONIEWAŻ SĄ ONE ODLICZONE Z GÓRY OD PŁATNOŚCI

 

1 – 3,10 ZŁ X 15 DNI = 46,50 ZŁ

2 – 3,30 ZŁ X 15 DNI = 49,50 ZŁ

3 – 4,50 ZŁ X 15 DNI = 67,50 ZŁ

4 – 2,10 ZŁ X 15 DNI = 31,50 ZŁ

1,2,3 - 10,90 ZŁ X 15 DNI = 163,50 ZŁ

1,2,3,4 – 13,00 ZŁ X 15 DNI = 195,00 ZŁ

1,3 – 7,60 ZŁ X 15 DNI = 114,00 ZŁ

1,4 – 5,20 ZŁ X 15 DNI = 78,00 ZŁ

1,2 - 6,40 ZŁ X 15 DNI = 96,00 ZŁ

1,3,4 - 9,70 ZŁ X 15 DNI = 145,50 ZŁ

 

 

LP.

 

 

PLACÓWKA

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

 

16 DNI

 

WAŻNE:

NIE NALEŻY ODZNACZAĆ W EBOK NIEOBECNOŚCI W DNIACH 16,17 CZERWCA ORAZ OD 27 CZERWCA DO 30 CZERWCA. PONIEWAŻ SĄ ONE ODLICZONE Z GÓRY OD PŁATNOŚCI

1 – 3,10 ZŁ X 16 DNI = 49,60 ZŁ

2 – 3,30 ZŁ X 16 DNI = 52,80 ZŁ

3 – 4,50 ZŁ X 16 DNI = 72,00 ZŁ

4 – 2,10 ZŁ X 16 DNI = 33,60 ZŁ

1,2,3 - 10,90 ZŁ X 16 DNI = 174,40 ZŁ

1,2,3,4 – 13,00 ZŁ X 16 DNI = 208,00 ZŁ

1,3 – 7,60 ZŁ X 16 DNI = 121,60 ZŁ

1,4 – 5,20 ZŁ X 16 DNI = 83,20 ZŁ

1,2 - 6,40 ZŁ X 16 DNI = 102,40 ZŁ

1,3,4 - 9,70 ZŁ X 16 DNI = 155,20 ZŁ

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH

PRZEDSZKOLE "ZIELONY WIATRACZEK"

 

LP.

 

 

PLACÓWKA

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH

- PRZEDSZKOLE "ZIELONY WIATRACZEK"

DZIECI, KTÓRE W DNIU 17 CZERWCA NIE BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA (PIĄTEK PO BOŻYM CIELE

20 DNI

WAŻNE:

DNIA 16 I 17 CZERWCA NIE NALEŻY ODZNACZAĆ W EBOK JAKO NIEOBECNOŚĆ PONIEWAŻ SĄ ONE ODLICZONE Z GÓRY OD PŁATNOŚCI

1 – 3,10 ZŁ X 20 DNI = 62,00ZŁ

2 – 3,30 ZŁ X 20 DNI = 66,00 ZŁ

3 – 4,50 ZŁ X 20 DNI = 90,00 ZŁ

4 – 2,10 ZŁ X 20 DNI = 42,00 ZŁ

1,2,3 - 10,90 ZŁ X 20 DNI = 218,00 ZŁ

1,2,3,4 – 13,00 ZŁ X 20 DNI = 260,00 ZŁ

1,4 – 5,20 ZŁ X 20 DNI = 104,00 ZŁ

2.

- SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH

- PRZEDSZKOLE "ZIELONY WIATRACZEK"

21 DNI

(DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA RÓWNIEŻ W DNIU 17.05.2022 R.

1 – 3,10 ZŁ X 21 DNI = 65,10ZŁ

2 – 3,30 ZŁ X 21 DNI = 69,30 ZŁ

3 – 4,50 ZŁ X 21 DNI = 94,50 ZŁ

4 – 2,10 ZŁ X 21 DNI = 44,10 ZŁ

1,2,3 - 10,90 ZŁ X 21 DNI = 228,90 ZŁ

1,2,3,4 – 13,00 ZŁ X 21 DNI = 273,00 ZŁ

1,4 – 5,20 ZŁ X 21 DNI = 109,20 ZŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

LP.

 

 

PLACÓWKA - szkoły podstawowe

 

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- SZKOŁY PODSTAWOWE:

 

15 DNI

WAŻNE:

NIE NALEŻY ODZNACZAĆ W EBOK NIEOBECNOŚCI W DNIACH 16,17 CZERWCA ORAZ OD 24 CZERWCA DO 30 CZERWCA. PONIEWAŻ SĄ ONE ODLICZONE Z GÓRY OD PŁATNOŚCI

5 - 3,30 ZŁ X 15 DNI = 49,50 ZŁ

6 - 4,70 ZŁ X 15 DNI = 70,50 ZŁ

7 - 1,90 ZŁ X 15 DNI = 28,50 ZŁ

8 - 2,10 ZŁ X 15 DNI = 31,50 ZŁ

Napisz do nas: smacznesierakowice@wp.pl