InstrukcjaSzanowni Rodzice

W związku z nowymi zasadami opłat za posiłki, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i instrukcją dotyczącą wysłania przelewu za posiłki, założenia konta i rejestracji w celu logowania się w systemie. Założenie konta w systemie pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka, a tym samym dokonać kompensaty wpłaconych środków. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej :

www.smacznesierakowice.pl

Mamy nadzieję że nowy system płatności nie przysporzy państwu trudności, a w razie problemów czy też braku możliwości skorzystania z internetu prosimy zwrócić się do sekretariatu szkoły w celu zgłoszenia niedogodności.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 

WAŻNE!!!!

 

PRZELEWY WYKONUJEMY ZA KAŻDE DZIECKO INDYWIDUALNIE!!!!!

 

 

ABY MÓC ZAŁOŻYĆ KONTO DZIECKA W SYSTEMIE EBOK PRZELEW WYKONANY ZA POSIŁKI MUSI

BYĆ ZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ DOKONANY PRZELEWEM PRZEZ INTERNET!!!!!!!!!

 

1. Wysłanie przelewu:

Przelew wysyłamy na podane poniżej konto zgodnie z cennikiem za dany miesiąc wybierając odpowiednie posiłki:

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sztumie O/Somonino

71 8309 0000 0080 0302 2000 0040

Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać numer szkoły lub przedszkola,
klasę do której uczęszcza dziecko (w przedszkolu będą to trzy pierwsze litery grupy np. Tygryski - TYG), numer w dzienniku, przypisany nr do każdego posiłku (NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW PONIŻEJ) oraz imię i nazwisko dziecka w następującej formie i kolejności!

(Pozwoli to nam wydać kupony na posiłki które będą do odbioru w sekretariacie szkoły pierwszego dnia miesiąca)

SZKOŁA/KLASA/NUMER w dzienniku szkolnym/NR POSIŁKU/IMIĘ NAZWISKO    

          PRZEDSZKOLE/TRZY PIERWSZE LITERY GRUPY/NUMER W DZIENNIKU/NR POSIŁKU/IMIĘ NAZWISKO

 

Cennik i numery identyfikacyjne posiłków:

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

1. śniadanie - 2,10 zł/dzień

2. Zupa - 2,00 zł/dzień

3. II danie - 3,00 zł/dzień

4. Podwieczorek - 1,60 zł/dzień

 

SZKOŁY PODSTAWOWE/GIMNAZJA

5. zupa: 2,20 zł/dzień

6. II danie: 3,40 zł/dzień

7. bułka + herbata : 1,70 zł/dzień

8. bułka + kakao: 1,90 zł/dzień

na przykład:

SSP1/VIB/14/5,6/JANEK KOWALSKI - dla szkoły           SSP/TYG/14/1,2,3/JANEK KOWALSKI - dla przedszkola

 

W celu identyfikacji wpłat przydzielone zostały identyfikatory dla poszczególnych placówek:

SSP1  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach
MSP   - Szkoła Podstawowa w Mojuszu
JSP    - Szkoła Podstawowa w Jelonku
LJSP  - Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
ZSP   - Szkoła Podstawowa w Załakowie
PSP   - Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
ŁSSP  - Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim
GSP   - Szkoła Podstawowa w Gowidlinie
KKSP - Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
TSP   - Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
SSP2 - Szkoła Podstawowa nr2 w Sierakowicach

SSP - Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach
POP - Oddział Przedszkolny w Puzdrowie
GPCP - Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie
KKOP - Oddział Przedszkolny w Kamienicy Królewskiej
TOP - Oddział Przedszkolny w Tuchlinie
LJOP - Oddział Przedszkolny w Lisich Jamach
SOP - Oddział Przedszkolny w Szklanej
MOP - Oddział Przedszkolny w Mojuszu
JOP - Oddział Przedszkolny w Jelonku
ŁOP - Oddział Przedszkolny w Łyśniewie
ZOPO - Oddział Przedszkolny w Załakowie
SORW- Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Szklanej Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"

GOP - Oddział Przedszkolny w Gowidlinie                                                                                                      

SZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny "Mała Szkoła" w Szopie                                                                             

SZOP - Oddział Przedszkolny w zespole Szkolno-Przedszkolnym "Mała Szkoła" w Szopie                                            

SZP - Przedszkole w Szopie                                                                                                                         

SZG - Gimnazjum w Szopie

                                                                                                     przykład:

 

uczeń Janek Kowalski uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr1 w Sierakowicach z klasy VI B i numerze w dzienniku 14


powinien w tytule przelewu wpisać : SSP1/VIB/14/5,6/JANEK KOWALSKI

W przypadku nieprawidłowo wprowadzonego tytułu przelewu system opłat nie zatwierdzi przelewu i kwota pieniędzy będzie zwrócona do nadawcy.

2. Rejestracja nowego indywidualnego konta w systemie ( rejestracja konta pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i zgłaszanie nieobecności dziecka)

Uwaga!

-Zanim rozpoczniesz rejestrację musisz wykonać przynajmniej jeden przelew wcześniej- system wtedy rozpozna wpłacającego.

- Rejestracji w eboku można dokonać po 3 dniach od pierwszej wpłaty na konto bankowe.

 

czyli


-Po dokonanu przelewu- W celu założenia konta w systemie prosimy o podanie loginu w formie
"SZKOŁA/KLASA/NUMER" ( bez imienia i nazwiska).
Dla przykładu podanego powyżej będzie to:

SSP1/VIB/14
oraz swojego adresu e-mail,
na który zostaną przesłane dalsze instrukcje.

3. Zgłaszanie dni w których nie bedziemy korzystać z wyżywienia

Uwaga : Rejestracja nieobecności jest możliwa po zarejestrowaniu w eboku.

Po opłaceniu pełnej płatności za miesiąc istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia za wskazane dni
Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10 dnia poprzedzającego dzień nieobecności - rezygnacji

Zgłoszenia nieobecności i rezygnacji w danym dniu z posiłków dokonujemy po zalogowaniu się na swoje konto: na zakładce 'Moje konto' należy wybrać dni i wcisnąć 'Zapisz'

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie zostanie przesunięta na następny miesiąc - zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z nieobecnościami ucznia.

Cennik:

MAJ 2019 R.

 

wpłata dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli powinna nastąpić do dnia 25 KWIETNIA 2019 r.

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDSZKOLI, KTORE NALEŻY PODAĆ W TYTULE

PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ POWYŻEJ (SAME NR BEZ NAZW POSIŁKÓW!!!):

 

1. ŚNIADANIE

2. ZUPA

3. II DANIE

4. PODWIECZOREK

 

 

OPŁATA ZA POSIŁKI - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019 :

LP.

 

PLACÓWKA

 

ILOŚĆ DNI SZKOLNYCH

 

 

ZESTAW/NR POSIŁKU/CENNIK

 

1.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH - SSP

DZIECI UCZĘSZCAJĄCE DO DNIA 21.06.2019 R.

 

14 DNI

 

- 1,2,3 – 7,10 ZŁ X 14 DNI = 99,40 ZŁ

- 1,2,3,4 – 8,70 ZŁ X 14 DNI = 121,80 ZŁ

- 1 – 2,10 ZŁ X 14 DNI = 29,40 ZŁ

- 4 – 1,60 ZŁ X 14 DNI = 22,40 ZŁ

- 1,4 – 3,70 ZŁ X 14 DNI = 51,80 ZŁ

2.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH - SSP

DZIECI UCZĘSZCAJĄCE CAŁY MIESIĄC CZERWIEC

19 DNI

- 1,2,3 – 7,10 ZŁ X 19 DNI = 134,90 ZŁ

- 1,2,3,4 – 8,70 ZŁ X 19 DNI = 165,30 ZŁ

- 1,4 – 3,70 ZŁ X 19 DNI = 70,30 ZŁ

- 1 – 2,10 ZŁ X 19 DNI = 39,90 ZŁ

- 2 – 2,00 ZŁ X 19 DNI = 38,00 ZŁ

- 3 – 3,00 ZŁ X 19 DNI = 57,00 ZŁ

- 4 – 1,60 ZŁ X 19 DNI = 30,40 ZŁ

3.

POZOSTAŁE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

14 DNI

 

- 1,2,3 – 7,10 ZŁ X 14 DNI = 99,40 ZŁ

- 1,2,3,4 – 8,70 ZŁ X 14 DNI = 121,80 ZŁ

- 1 – 2,10 ZŁ X 14 DNI = 29,40 ZŁ

- 4 – 1,60 ZŁ X 14 DNI = 22,40 ZŁ

- 1,4 – 3,70 ZŁ X 14 DNI = 51,80 ZŁ

 

Wpłata dla uczniów szkół podstawowych powinna nastąpić do dnia 25 MAJA 2019 r.

 

OPŁATA ZA POSIŁKI - SZKOŁY PODSTAWOWE - ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019 :

LP.

 

PLACÓWKA

 

ILOŚĆ DNI SZKOLNYCH

 

 

NR POSIŁKU/CENNIK

 

1.

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

13 DNI

 

- ZUPA - 2,20 ZŁ X 13 DNI= 28,60 ZŁ

- II DANIE – 3,40 ZŁ X 13 DNI = 44,20 ZŁ

- HERBATA + BUŁKA – 1,70 ZŁ X 13 DNI = 22,10 ZŁ

- KAKAO + BUŁKA – 1,90 X 13 DNI = 24,70 ZŁ

2.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PUZDROWIE - PSP - MŁODZIEŻ Z KLAS IV - VIII, KTÓRA W DNIACH OD 03.06.2019 R. - 05.06.2019 R. WYJEŻDZAJA NA WYCIECZKĘ

 

10 DNI

 

- ZUPA - 2,20 ZŁ X 10 DNI= 22,00 ZŁ

- II DANIE – 3,40 ZŁ X 10 DNI = 34,00 ZŁ

- HERBATA + BUŁKA – 1,70 ZŁ X 10 DNI = 17,00 ZŁ

- KAKAO + BUŁKA – 1,90 X 10 DNI = 19,00 ZŁ

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH/GIMNAZJACH, KTORE NALEŻY

PODAĆ W TYTULE PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ POWYŻEJ (SAME NR BEZ NAZW POSIŁKÓW!!!)

 

5. ZUPA

6. II DANIE

7. HERBATA + BUŁKA

8. KAKAO + BUŁKA

 

Wpłata za posiłki dla chętnych pracowników szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych powinna nastąpić do dnia 25 MAJA 2019 r.

Cena:

- zupa + II danie - 10,00 zł/dzień

 

Napisz do nas: smacznesierakowice@wp.pl