Cennik i regulaminWPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2022 BARDZO PROSIMY DOKONYWAĆ DO DNIA 25 MAJA 2022 R.

Cennik brutto i numery identyfikacyjne posiłków:

 

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

1. śniadanie        - 3,10 zł /dzień

2. Zupa              - 3,30 zł /dzień

3. II danie          - 4,50 zł/dzień

4. Podwieczorek - 2,10 zł/dzień

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

5. zupa:                   - 3,30 zł/dzień

6. II danie:               - 4,70 zł/dzień

7. bułka + herbata :  - 1,90 zł/dzień

8. bułka + kakao:      - 2,10 zł/dzień

W celu identyfikacji wpłat przydzielone zostały identyfikatory dla poszczególnych placówek:

SSP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach
MSP - Szkoła Podstawowa w Mojuszu
JSP - Szkoła Podstawowa w Jelonku
LJSP - Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
ZSP - Szkoła Podstawowa w Załakowie
PSP - Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
ŁSSP - Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim
GSP - Szkoła Podstawowa w Gowidlinie
KKSP - Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
TSP - Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
SSP2 - Szkoła Podstawowa nr2 w Sierakowicach

SSP - Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach

PZW - Przedszkole "Zielony Wiatraczek"
POP - Oddział Przedszkolny w Puzdrowie
GPCP - Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie
KKOP - Oddział Przedszkolny w Kamienicy Królewskiej
TOP - Oddział Przedszkolny w Tuchlinie
LJOP - Oddział Przedszkolny w Lisich Jamach
SOP - Oddział Przedszkolny w Szklanej
MOP - Oddział Przedszkolny w Mojuszu
JOP - Oddział Przedszkolny w Jelonku
ŁOP - Oddział Przedszkolny w Łyśniewie
ZOPO - Oddział Przedszkolny w Załakowie
SORW - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" Szklana

GOP - Oddział Przedszkolny w Gowidlinie

SZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny "Mała Szkoła" w Szopie

SZOP - Oddział Przedszkolny w zespole Szkolno-Przedszkolnym "Mała Szkoła" w Szopie

SZP - Przedszkole w Szopie

SZPOD - Szkoła Podstawowa w Szopie

 

OPŁATA ZA POSIŁKI MIESIĄC CZERWIEC 2022 :

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

 

LP.

 

 

PLACÓWKA

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W LISICH JAMACH

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKLANEJ

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ŁYŚNIEWIE SIERAKOWICKIM

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZOPIE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W MOJUSZU

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZAŁAKOWIE

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TUCHLINIE

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PUZDROWIE

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W GOWIDLINIE

15 DNI

 

WAŻNE:

NIE NALEŻY ODZNACZAĆ W EBOK NIEOBECNOŚCI W DNIACH 16,17 CZERWCA ORAZ OD 24 CZERWCA DO 30 CZERWCA. PONIEWAŻ SĄ ONE ODLICZONE Z GÓRY OD PŁATNOŚCI

1 – 3,10 ZŁ X 15 DNI = 46,50 ZŁ

2 – 3,30 ZŁ X 15 DNI = 49,50 ZŁ

3 – 4,50 ZŁ X 15 DNI = 67,50 ZŁ

4 – 2,10 ZŁ X 15 DNI = 31,50 ZŁ

1,2,3 - 10,90 ZŁ X 15 DNI = 163,50 ZŁ

1,2,3,4 – 13,00 ZŁ X 15 DNI = 195,00 ZŁ

1,3 – 7,60 ZŁ X 15 DNI = 114,00 ZŁ

1,4 – 5,20 ZŁ X 15 DNI = 78,00 ZŁ

1,2 - 6,40 ZŁ X 15 DNI = 96,00 ZŁ

1,3,4 - 9,70 ZŁ X 15 DNI = 145,50 ZŁ

 

 

LP.

 

 

PLACÓWKA

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

 

16 DNI

 

WAŻNE:

NIE NALEŻY ODZNACZAĆ W EBOK NIEOBECNOŚCI W DNIACH 16,17 CZERWCA ORAZ OD 27 CZERWCA DO 30 CZERWCA. PONIEWAŻ SĄ ONE ODLICZONE Z GÓRY OD PŁATNOŚCI

 

1 – 3,10 ZŁ X 16 DNI = 49,60 ZŁ

2 – 3,30 ZŁ X 16 DNI = 52,80 ZŁ

3 – 4,50 ZŁ X 16 DNI = 72,00 ZŁ

4 – 2,10 ZŁ X 16 DNI = 33,60 ZŁ

1,2,3 - 10,90 ZŁ X 16 DNI = 174,40 ZŁ

1,2,3,4 – 13,00 ZŁ X 16 DNI = 208,00 ZŁ

1,3 – 7,60 ZŁ X 16 DNI = 121,60 ZŁ

1,4 – 5,20 ZŁ X 16 DNI = 83,20 ZŁ

1,2 - 6,40 ZŁ X 16 DNI = 102,40 ZŁ

1,3,4 - 9,70 ZŁ X 16 DNI = 155,20 ZŁ

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH

PRZEDSZKOLE "ZIELONY WIATRACZEK"

 

 

LP.

 

 

PLACÓWKA

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH

- PRZEDSZKOLE "ZIELONY WIATRACZEK"

DZIECI, KTÓRE W DNIU 17 CZERWCA NIE BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA (PIĄTEK PO BOŻYM CIELE

20 DNI

WAŻNE:

DNIA 16 I 17 CZERWCA NIE NALEŻY ODZNACZAĆ W EBOK JAKO NIEOBECNOŚĆ PONIEWAŻ SĄ ONE ODLICZONE Z GÓRY OD PŁATNOŚCI

1 – 3,10 ZŁ X 20 DNI = 62,00ZŁ

2 – 3,30 ZŁ X 20 DNI = 66,00 ZŁ

3 – 4,50 ZŁ X 20 DNI = 90,00 ZŁ

4 – 2,10 ZŁ X 20 DNI = 42,00 ZŁ

1,2,3 - 10,90 ZŁ X 20 DNI = 218,00 ZŁ

1,2,3,4 – 13,00 ZŁ X 20 DNI = 260,00 ZŁ

1,4 – 5,20 ZŁ X 20 DNI = 104,00 ZŁ

2.

- SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH

- PRZEDSZKOLE "ZIELONY WIATRACZEK"

21 DNI

(DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA RÓWNIEŻ W DNIU 17.06.2022 R.

1 – 3,10 ZŁ X 21 DNI = 65,10ZŁ

2 – 3,30 ZŁ X 21 DNI = 69,30 ZŁ

3 – 4,50 ZŁ X 21 DNI = 94,50 ZŁ

4 – 2,10 ZŁ X 21 DNI = 44,10 ZŁ

1,2,3 - 10,90 ZŁ X 21 DNI = 228,90 ZŁ

1,2,3,4 – 13,00 ZŁ X 21 DNI = 273,00 ZŁ

1,4 – 5,20 ZŁ X 21 DNI = 109,20 ZŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 

 

LP.

 

 

PLACÓWKA - szkoły podstawowe

 

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- SZKOŁY PODSTAWOWE:

 

15 DNI

WAŻNE:

NIE NALEŻY ODZNACZAĆ W EBOK NIEOBECNOŚCI W DNIACH 16,17 CZERWCA ORAZ OD 24 CZERWCA DO 30 CZERWCA. PONIEWAŻ SĄ ONE ODLICZONE Z GÓRY OD PŁATNOŚCI

5 - 3,30 ZŁ X 15 DNI = 49,50 ZŁ

6 - 4,70 ZŁ X 15 DNI = 70,50 ZŁ

7 - 1,90 ZŁ X 15 DNI = 28,50 ZŁ

8 - 2,10 ZŁ X 15 DNI = 31,50 ZŁ

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielobranżowa Spółdzielnia  Socjalna Słoneczne Wzgórze, ul. Kartuska 73A, 83-322 Stężyca.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:

-     listownie na adres: ul. Kartuska 73 A, 83-322 Stężyca

-     przez e-mail.:    spoldzielnia14@wp.pl

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane  osobowe:

-     w ramach uprawnionej działalności prowadzonej w celu realizacji celów statutowych Spółdzielni.

-     w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów m.in. w zakresie cateringu i obsługi gastronomicznej, szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, związaną z tym możliwością  logowania się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Słoneczne Wzgórze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

-     w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO);

-     w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f  RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.
 2. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail spoldzielnia14@wp.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.     
 2. Z uwagi na organizację działania Spółdzielni Słoneczne Wzgórze, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

-       podmiotom uprawnionym przepisami prawa;

-       podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem,  usługodawcom zaopatrującym Spółdzielnię w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia działalności;

 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej(tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:

-       w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,

-       w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,

-       jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego,

-       także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

-       do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODOi w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargido organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA
w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej SŁONECZNE WZGÓRZE

 Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej SŁONECZNE WZGÓRZE (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera warunki i zasady korzystania z systemu EBOK, oferowanego przez W.S.S. Słoneczne Wzgórze oraz zasady zabezpieczania danych osobowych Klientów i udostępnionych przez nich informacji.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. EBOK jest własnością Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej SŁONECZNE WZGÓRZE siedzibą w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 73A, 83-322 Stężyca , zarejestrowanej w KRS 0000511162, NIP: 589-200-91-01 Regon 22209120300000 adres e-mail smacznesierakowice@wp.pl

2. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SŁONECZNE WZGÓRZE jest administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

3.Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK jest dostępne na stronie internetowej http://www.smacznesierakowice.pl w okienku EBOK oraz pod adresem https://ebok.smaczne sierakowice.pl

4.Korzystanie z EBOK jest bezpłatne.

5.EBOK jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega możliwość dokonywania przerw w dostępie do EBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji.

 

 

 § 2

Oznaczenia

Regulamin w dalszej zawiera części następujące oznaczenia:

1. EBOK -Internetowe Biuro Obsługi Klienta

2.Spółdzielnia- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SŁONECZNE WZGÓRZE

3.Klient – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), który zawarł umowę ze Spółdzielnią o dostawę posiłków.

4.Użytkownik– klient  lub upoważniony przedstawiciel zarejestrowany w EBOK posiadający numer identyfikacyjny i hasło.

5.Nr identyfikacyjny – indywidualny numer  identyfikacyjny nadawany w momencie księgowania pierwszego przelewu służący do identyfikacji Klienta ( tytuł przelewu = nr identyfikacyjny)przykład:

uczeń Janek Kowalski uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr1 w Sierakowicach z klasy VI B i numerze w dzienniku 14

powinien w tytule przelewy wpisać otrzymany kod : np SSP1/VIB/14/JANEK KOWALSKI. I jego identyfikator (login) do EBOK będzie: SSP1/VIB/14

6.Hasło – losowy ciąg co najmniej 7 znaków znanych wyłącznie Użytkownikowi zapewniający wyłączność dostępu do EBOK

7.Administrator EBOK – osoba nadzorująca i kontrolująca prawidłowe funkcjonowanie EBOK.

.

§ 3

Warunki udostępnienia i korzystania z EBOK

1.  Korzystającym z usługi EBOK w Spółdzielni może być wyłącznie Klient będący stroną umowy o dostawę posiłków.

2.  Udostępnienie Klientowi usługi następuje po spełnieniu łącznie przez Klienta poniższych warunków:

- posiada umowę  o dostawę posiłków lub dokonał przelewu na podane na stronie konto bankowe zgodnie z podanym wzorem(odpowiednio wpisanym tytułem przelewu)

- zaakceptował regulamin ,

- zalogował się do systemu poprzez wpisanie prawidłowego numeru ID i hasła.

3. Korzystanie z Internetowego Biura obsługi Klienta EBOK umożliwia wyłącznie wgląd i zgłoszenie nieobecności dziecka na posiłku z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym .

Procedura aktywacji konta :

1) wejście na stronę : https://ebok.smacznesierakowice.pl

2) zapoznanie się i zaakceptowanie warunków regulaminu

3)dokonanie aktywacji konta w EBOK poprzez podanie nr identyfikacyjnego oraz adresu e-mail

4)odebranie maila z podanego adresu , zawierającego tymczasowe hasło oraz link aktywacyjny

5)uruchomienie linku aktywacyjnego , zalogowanie się do systemu EBOK oraz zmiana hasła na własne

Na tym etapie użytkownik może korzystać z następujących funkcji EBOK:

a) Moje konto – użytkownik może sprawdzić aktualne dane identyfikacyjne zarejestrowane w systemie Spółdzielni , dokonać zmiany hasła oraz zgłosić nieobecności dziecka na posiłku. Takie zgłoszenie na następny dzień jest możliwe tylko do godziny 10.00 . Po tej godzinie można zgłosić rezygnację na pojutrze i kolejne dni,

b)Płatności- użytkownik ma możliwość obejrzenia listy wpłat i kuponów.

4. Kontakt – użytkownik ma możliwość zgłoszenia awarii, reklamacji, zrezygnowania z EBOK, zgłoszenia problemu technicznego w EBOK oraz wysłania pisma innej treści.

5.     Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie korzystania z systemu EBOK.

6.     Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób trzecich.

7.   Użytkownik ponosi odpowiedzialność za błędnie wprowadzone w porozumieniu dane oraz za  dyspozycje zrealizowane za pomocą EBOK

8. Rozwiązanie umowy o dostawę posiłków skutkuje usunięciem danych osobowych z systemu oraz unieważnieniem funkcjonującego numeru ID i hasła.

9.  Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia, że użytkownik korzysta z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

10.Administrator EBOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez Użytkownika numeru identyfikacyjnego Użytkownika (Nr ID) oraz hasła osobom trzecim. 

11. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni oraz poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w systemie EBOK.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego działania EBOK wymagana jest:

a)  przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Firefox ,Opera, Google Chrome,

c)  minimalna szybkość łącza internetowego powyżej 256 KB/s

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1.    Klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje zgłaszane są za pośrednictwem EBOK, pisemnie lub ustnie w siedzibie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Słoneczne Wzgórze w Stężycy ul. Kartuska 73A, telefonicznie pod nr : 503 800 378, 608 817 388 bądź drogą elektroniczną: : smacznesierakowice@wp.pl

2. Potwierdzenie przyjęcia przez Spółdzielnię zgłoszenia reklamacyjnego lub informacji o awarii za pośrednictwem EBOK będzie potwierdzane telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3.     W razie stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu EBOK, powinien on niezwłocznie przekazać reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Spóldzielnia może się zwrócić do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 § 6

Zabezpieczenia dostępu do EBOK

1.     Dostęp do systemu jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Klienta na podstawie numeru identyfikacyjnego ID i hasła.

2.     W trakcie dostępu do systemu następuje połączenie między stronami, które jest szyfrowane przy wykorzystaniu technologii SSL/HTTPS.

3.     Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu ( na przykład w momencie aktywacji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem EBOK za pośrednictwem poczty elektronicznej: smacznesierakowice@wp.pl, osobiście w siedzibie Spółdzielni ul. Kartuska 73A w Stężycy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 lub telefonicznie pod nr 503 800 378, 608 817 388  .

4.     Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z EBOK to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawniona zmianę lub uniemożliwienie korzystania z określonych usług.

5.    Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta osobom trzecim informacji, które mogą skutkować realizacją dyspozycji złożonych przez osobę nieuprawnioną, posługującą się numerem identyfikacyjnym i hasłem Klienta.

6.     Zakazuje się umieszczania w systemie EBOK tekstów niezgodnych z obowiązującymi przepisami (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r., art. 23 Kodeksu cywilnego, art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego) oraz używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 § 7

Przetwarzanie danych osobowych

1.     Spółdzielnia przetwarza dane Klienta w celu i zakresie określonym w ustawie.

2.    Dane wykorzystywane w EBOK są utrwalane, przechowywane i zabezpieczane tylko w ramach obowiązującego prawa,  w tym: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

§ 8

Postanowienia końcowe

1.   Klient zobowiązuje się do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klientów EBOK zgodnie z niniejszym Regulaminem, umową o dostawę posiłków wraz z innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część cytowanej umowy oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

2.   Regulamin został zatwierdzony uchwałą NR 10/2019 i wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 R.

 

Napisz do nas: smacznesierakowice@wp.pl