O NasWIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
SŁONECZNE WZGÓRZE
83-322 STĘŻYCA ul. Kartuska 73A

NIP 5892013663
REGON 22209120300000
Numer KRS 0000511162

tel. 781 001 672
e-mail: smacznesierakowice@wp.pl
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sztumie O/Somonino
71 8309 0000 0080 0302 2000 0040

Zarząd Spółdzielni:
Prezes Zarządu: Mariusz Florczyk
Wiceprezes Zarządu: Katarzyna Stawicka
Wiceprezes Zarządu: Katarzyna Puzdrowska

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze zlokalizowana jest w Stężycy w powiecie Kartuskim, nad jeziorem Raduńskim Górnym. Siedzibą spółdzielni jest teren ośrodka Fundacji Słoneczne Wzgórze, w którym od wielu lat trwają działania na rzecz promocji regionu, wspierania rozwoju turystyki, kultury i edukacji wsi oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością poprzez organizowanie projektów edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych. Nasza Spółdzielnia stale współpracuje z prowadzonymi przez Fundację Słoneczne Wzgórze, Warsztatami Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców powiatu kartuskiego – tworząc miejsca pracy również dla podopiecznych Warsztatu. Współpraca pomiędzy organizacjami stworzyła swoistą symbiozę inicjując wspólną płaszczyznę do działań w których dobrem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój, zarówno zawodowy jak też społeczny. Budowanie wspólnej marki zaowocowało wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, a mottem dla obu organizacji stało się hasło:

"Znajdź swoje miejsce”

Nadrzędnym celem społecznym spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz promocja regionu Kaszub wraz z ożywieniem terenów umiejscowionych na obrzeżach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, tworzenie miejsc wolnych od alkoholu dla turystyki edukacyjno-familijnej, ukierunkowanej dla rodzin z dziećmi i grup zorganizowanych. Warto nadmienić, że skorzystanie z naszych usług, zakup naszych produktów, wspomaga aktywizację osób z niepełnosprawnością, daje szansę na reintegrację zawodową i pomaga osiągnąć dochód w ramach wspólnie prowadzonego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

Znaczną część działalności spółdzielni zajmuje organizacja:

  • cateringu i obsługi gastronomicznej
  • warsztatów edukacyjnych i artystycznych
  • obsługi szkoleń i wizyt studyjnych
  • produkcja wyrobów rękodzieła artystycznego hand – made
  • obsługa imprez okolicznościowych dla dzieci

Najnowszym przedsięwzięciem naszej spóldzielni jest obsługa gastronomiczna szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych w Gminie Sierakowice. Mamy nadzieję że skorzystanie z naszych usług przyniesie wiele satysfakcji, a działanie w formule "Smaczne Sierakowice" będzie się kojarzyć z jakością i profesjonalizmem. Równocześnie w każdej chwili czekamy na uwagi i sugestie.

Pozdrawiamy Słonecznie!!!

Napisz do nas: smacznesierakowice@wp.pl