InstrukcjaSzanowni Rodzice

W związku z nowymi zasadami opłat za posiłki, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i instrukcją dotyczącą wysłania przelewu za posiłki, założenia konta i rejestracji w celu logowania się w systemie. Założenie konta w systemie pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka, a tym samym dokonać kompensaty wpłaconych środków. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej :

www.smacznesierakowice.pl

 

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

W roku szkolnym 2023/2024 wraz z rozpoczęciem zajęć otrzymają państwo deklarację wyboru posiłków dostarczanych do NIEPUBLICZNYCH szkół, przedszkoli, żłobków i punktów przedszkolnych w Gminie Sierakowice.

Przykładowa deklaracja :

 

Deklaracja wyboru posiłków dostarczanych do szkół, przedszkoli, żłobków i punktów przedszkolnych w Gminie Sierakowice.

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Adres i nazwa placówki (przedszkole,oddział przedszkolny, żłobek, szkoła)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

śniadanie: tak / nie zupa: tak / nie II danie: tak / nie powieczorek: tak / nie………………………………………………….

 

                                                                                                  podpis rodzica lub prawnego opiekuna

wraz z deklaracją otrzymują państwo do podpisu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Po wypełnieniu deklaracji otrzymają Państwo  informację z numerem konta, indeksem do wpłaty oraz kodem do utworzenia konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)

 

Cennik na dany miesiąc oraz instrukcja opłaty znajduje się na stronie:

 

www.smacznesierakowice.pl

 

Zgłaszanie dni, w których nie będziemy korzystać z wyżywienia jest możliwe po dokonaniu pierwszej wpłaty. Uwaga : Rejestracja nieobecności jest możliwa wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie ebok.

Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego,

Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie poczty elektr.

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie przesunięta na następny miesiąc - zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z nieobecnościami ucznia.

W roku szkolnym 2023/2024 pierwsza wpłata za miesiąc wrzesień powinna nastąpić do dnia 07 września(za miesiąc wrzesień) druga wpłata do dnia 25 września (za miesiąc październik). W kolejnych miesiącach wpłat dokonujemy zgodnie z tabelą opłat umieszczonej na stronie internetowej, tj. zawsze do 25 dnia kończącego się miesiaca na miesiac kolejny..

Po otrzymaniu od państwa deklaracji otrzymają państwo od naszej firmy instrukcję dotyczącą opłat i rejestracji w Internetowym Biurze Klienta. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie sie z instrukcją!

                                                                                     Przykładowa instrukcja :

 

Smaczne Sierakowice - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze

 

Zgodnie z państwa deklaracją, poniżej przedstawiamy instrukcję pierwszej wpłaty z przykłądowym opisem nazwy przelewu za wybrane posiłki oraz indeks do rejestracji w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)

 

Imię i nazwisko dziecka:

 

JAN KOWALSKI

 

KROK PIERWSZY:

 

Pierwszy przelew za posiłki, zgodny z pierwszą deklaracją, wysyłamy do dnia 07 września na konto:

 

BS w Sztumie O/Somonino 71 8309 0000 0080 0302 2000 0040 wpisując w nazwie przelewu indeks: SZP/OP/14/2,3/JANEK KOWALSKI

 

WAŻNE!

 

Nie dopisujemy do indeksu żadnych dodatkowych informacji !!! Przelew wykonujemy za każde dziecko indywidualnie !

 

W przypadku otrzymania dofinansowania posiłków z GOPS w indeksie wpisujemy tylko numer identyfikacyjny posiłku, za który wnosimy opłatę!

Jeżeli w póżniejszym czasie chcemy dokonać zmian w zakupionych posiłkach w kolejnych miesiącach (dotyczy szkół) w indeksie zmieniamy tylko numer identyfikacyjny posiłków!!!!

 

Numery identyfikacyjne posiłków, cennik, terminy wpłat,jadłospis,kontakt oraz link

 

do Internetowego Biura Obsługi Klienta (ebok) znajdą państwo na stronie :

 

                                                                   www smacznesierakowice.pl

 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (ebok)

 

Założenie indywidualnego konta w systemie ebok jest możliwe po dokonaniu pierwszej wpłaty tylko z własnego konta (nie ma możliwości korzystania z ebok przy wpłatach np. na poczcie, w przypadku zmiany konta również ebok nie będzie działał prawidłowo) i po umieszczeniu klienta w systemie – zwykle trwa to do kilku dni. W celu rejestracji prosimy wpisać wyłącznie nadany indeks: SZP/OP/14

 

                                                                       system poda kolejne kroki instrukcji w celu rejestracji.

 

Uwaga :

Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego.

Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie poczty elektr.

 

 

                                                                                            

 

1. Wysłanie przelewu:

Przelew wysyłamy na podane poniżej konto zgodnie z cennikiem za dany miesiąc wybierając odpowiednie posiłki:

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sztumie O/Somonino

71 8309 0000 0080 0302 2000 0040

Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać tylko i wyłącznie numer nadanego indeksu Jeżeli w póżniejszym czasie chcemy dokonać zmian w zakupionych posiłkach w kolejnych miesiącach (dotyczy szkół) w indeksie zmieniamy tylko numer identyfikacyjny posiłków!!!!

Cennik brutto i numery identyfikacyjne posiłków:

 

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

1. śniadanie - 3,50 zł /dzień

2. Zupa - 3,70 zł /dzień

3. II danie - 5,80 zł/dzień

4. Podwieczorek - 2,90 zł/dzień

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

5. zupa: 4,50 zł/dzień

6. II danie: 6,80 zł/dzień

7. bułka + herbata : 2,05 zł/dzień

8. bułka + kakao: 2,27 zł/dzień

W celu identyfikacji wpłat przydzielone zostały identyfikatory dla poszczególnych placówek:

SZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny "Mała Szkoła" w Szopie - szkoła podstawowa                                                    

SZP - Oddział przedszkolny w Szopie

przykład:

 

uczeń Janek Kowalski uczęszczający do Oddziału Przedszkolnego w Szopie
powinien w tytule przelewu wpisać nadany indeks : SZP/0P/14/2,3/JANEK KOWALSKI

W przypadku nieprawidłowo wprowadzonego tytułu przelewu system opłat nie zatwierdzi przelewu i kwota pieniędzy będzie zwrócona do nadawcy.

2.                         Rejestracja nowego indywidualnego konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)

Uwaga!

-Zanim rozpoczniesz rejestrację musisz wykonać przynajmniej jeden przelew wcześniej- system wtedy rozpozna wpłacającego.

- Rejestracji w eboku można dokonać po 7 dniach od pierwszej wpłaty na konto bankowe.

 

czyli


- Po dokonanu przelewu- W celu założenia konta w systemie prosimy o podanie otrzymanego loginu

             np.          SZP/OP/14
oraz swojego adresu e-mail,
na który zostaną przesłane dalsze instrukcje.

3. Zgłaszanie dni w których nie bedziemy korzystać z wyżywienia

Uwaga : Rejestracja nieobecności jest możliwa po zarejestrowaniu w eboku.

Po opłaceniu pełnej płatności za miesiąc istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia za wskazane dni

Uwaga : Zgłoszenie nieobecności jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie ebok.Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego. Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie poczty elektronicznej.


Zgłoszenia nieobecności i rezygnacji w danym dniu z posiłków dokonujemy po zalogowaniu się na swoje konto: na zakładce 'Moje konto' należy wybrać dni i wcisnąć 'Zapisz'

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie zostanie przesunięta na następny miesiąc - zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z nieobecnościami ucznia.

 

WPŁATY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023 BARDZO PROSIMY DOKONYWAĆ DO DNIA 07 WRZEŚNIA 2023 R.

 

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDSZKOLI, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W TYTULE

PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  (TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYDZIELONY NUMER) BEZ DODATKOWYCH OPISÓW!

 

1. ŚNIADANIE

2. ZUPA

3. II DANIE

4. PODWIECZOREK

 

NR POSZCZEGÓLNYCH POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH , KTÓRE NALEŻY PODAĆ W TYTULE PRZELEWU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ (TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYDZIELONY NUMER) BEZ DODATKOWYCH OPISÓW!

5. ZUPA

6. II DANIE

7. HERBATA + BUŁKA

8. KAKAO + BUŁKA

 

                                         ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

                                                                "MAŁA SZKOŁA" W SZOPIE"

 

                                                                    WRZESIEŃ 2023 

 

 

PLACÓWKA

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZOPIE

15 dni

 

2 - 3,70 zł X 15 dni = 55,50 zł

3 - 5,80 zł X 15 dni = 87,00 zł

       

                                          PAŻDZIERNIK 2023 (wpłatę należy dokonać do dnia 25 września 2023 r.)

 

 

PLACÓWKA

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZOPIE

22 dni

 

2 - 3,70 zł X 22 dni = 81,40 zł

3 - 5,80 zł X 15 dni = 127,60 zł

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM "MAŁA SZKOŁA" W SZOPIE

                                                                      WRZESIEŃ 2023

 

LP.

 

 

PLACÓWKA - szkoły podstawowe

 

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZOPIE15 dni

- 5 - 4,50 zł X 15 dni = 67,50 zł

- 6 - 6,80 zł X 15 dni = 102,00 zł

 

                                           PAŹDZIERNIK 2023 (wpłatę należy dokonać do dnia 25 września 2023 r.)

 

LP.

 

 

PLACÓWKA - szkoły podstawowe

 

 

INFORMACJA

 

POSIŁKI NR/KOSZT

1.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZOPIE22 dni

- 5 - 4,50 zł X 22 dni = 99,00 zł

- 6 - 6,80 zł X 22 dni = 149,60 zł

Napisz do nas: [email protected]